T1a 250v datasheet 7404

Datasheet

T1a 250v datasheet 7404


Datasheet

31 CAP/ 1UF160VV14 Condensateur 1UF 160V RADCAP/ 1UF250VC10 Condensateur 1UF 250V MKT 1363 CAP. Integre 4356 CI/ 7404 Circuit Integre 599 CI. . 维库电子市场网为您提供194d226x9015g7bc222kn600j产品信息, 本信息由北京商思达电子销售二部发布, 包含了194d226x9015g7bc222kn600j的相关信息, 采购电子元器件就上维库电子市场网! .

t1a 250v datasheet 7404

0063 63mA 250V 7. 015 x x 0080 80mA 250V 5. 025 x xmA 250V 3.